Wirtualne Klasy
Witamy na stronie Wirtualnych Klas!

O platformie


Wirtualne Klasy firmy TORN Ltd. to platforma nauczania na odległość (ang. LMS - Learning Management System) służąca do prowadzenia zajęć, konferencji, szkoleń oraz spotkań biznesowych poprzez sieć Internet bez konieczności wychodzenia z domu.

Funkcjonalności


Szkolenia

System zapewnia elastyczny model zarządzania kursami realizowanymi w ramach platformy w formule e-learningowej.

Testy

Tworzenie testów – testów wstępnych, testów końcowych, kontrolnych – punktowanych lub nie, przy pomocy edytora testów, udostępniającego rozmaite opcje wyświetlania, interakcji i punktacji. Wybór popularnych typów zadań testowych, np. testy jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, pytania otwarte, itp.

SCORM

SCORM (ang. Sharable Content Object Reference Model) to standard (specyfikacja) zapisu danych do e-learningu. Obsługa wersji 1.2 i 1.3 (2004).

Ankiety

Możliwość definiowania ankiet on-line dla poszczególnych szkoleń oraz generowanie raportów z ich wypełnienia.

Formularze

Tworzenie formularzy, które wypełnione zostaną przez uczestników szkoleń, np. formularz rejestracyjny na wydarzenie.

Forum

Wymiana informacji i poglądów między uczesnikami i trenerami szkolenia.

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz przypisany do szkolenia i dostępny tylko dla uczestników i trenerów.

Raporty

Raport użytkonwików, kursów i testów.

Konferencje Online

Spotkania online przy użyciu kamery i mikrofonu.

Galeria


Logowanie